Catalogus

Nieuw en nog niet in onderstaande lijst:

Jacobus de Groot: Twee werken, Verklaring Jesaja 26 en Verzameling  € 84,-

Dominicus Goltzius Uitgelezen Bijbelstoffen  € 87,-

Onderstaande boeken zijn uit voorraad leverbaar.

Alles overgezet in nieuwe druk en huidige spelling, maar niet hertaald. De boeken met ISBN nummer heb ik laten drukken.

Het liefst bestellen per e-mail om vergissingen in adressering te voorkomen.

J. Barueth De predikende en wonderdoende Christus. Preken, 2dln. € 140,- Dit zijn preken, die zeer begrijpelijk zijn, en goed (voor) te lezen.

J. Barueth Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Meer voor studie € 65,-
Een catechismus die meer bedoeld is voor onderzoek.

J. Barueth Het leven van Stefanus. Preken € 48,- Ook begrijpelijke preken.

J. Beukelman Vervolgstoffen 90 preken  € 44,50: ISBN 978-90-79473-01-4  (in prijs verlaagd)

J. Beukelman De lijdende Immanuël € 72,00

J. Beukelman Feeststoffen € 39,-

J. Beukelman Keurstoffen 127 preken in 4 deeltjes € 160,-

H. Binning Ettelijke gronden van de Christelijke religie € 40,-

D. Bruinings Catechismus € 41,-

Th. À Brakel  Het geestelijke leven  € 47,-

Th. À Brakel  Trappen van het geestelijke leven   € 41,-

G. van Coeverden  Lijdensstoffen  € 69,-

Comrie Verzameling van leerredenen € 35,-; ISBN 978-90-79473-05-2

Costerus De geestelijke mens 62 preken € 81,-

J. Durham Wie heeft onze prediking geloofd? Preken uit Jes. 53:1  € 29,-

J. Durham Christus gekruist € 70,-

I. Fabricius De binding Izaks € 29,-

E. Felke Zegel des verbonds € 38,-

H. de Frein Een strijdende heilige Preken uit Ef. 6:10-18  € 58,-

P .v.d.Hagen  Heidelbergse Catechismus € 64,-

P. v. d. Hagen Verborgenheid der godzaligheid Deel 1 en 2 Feeststoffen (deel 1) en Avondmaal (deel 2),  60 preken  €68,-

P .v. d. Hagen  Verborgenheid der godzaligheid  Deel 3. Lijdensstoffen  42 preken €  58,-

P. v. d. Hagen Ware boetvaardigheid 61 preken  €  69,-

P. v. d. Hagen Verzameling van enige predikaties. 72 preken  € 78,-

P. v. d. Hagen Verklaring van de Brief aan de Filippenzen 125 preken in twee delen  €  126,-

J. Hanappier Bid om de vrede van Jeruzalem. 3 preken en levensschets  € 14,95 ISBN 978-90-79473-02-1

A. Hellenbroek Nuttige mengelstoffen en verklaring van Jeremia 7  € 68,-

A. Hellenbroek Het Hooglied van Salomo € 228,-

A. Hellenbroek Keurstoffen € 228,-

A. Hellenbroek Kruistriomf € 75,-

D. Hollaz Verheerlijking van het Lam en Vier samenspraken €32

J. Hillenius De mens beschouwd in de staat der ellende, der genade en der heerlijkheid € 126,-

F. Hommius en D. Paereus Tafels en toe-eigening van de Heidelbergse Catechismus. (De zg. “kleine lettertjes” uit het originele schatboek van Ravensteyn uit 1664)  € 63,-

A. Lampe Het heilig bruidsieraad € 31,00

J. v. Laren 52 preken € 60,-

I. de Leeuw Leerredenen € 29,-

J. v. Lodensteyn Geestelijke opwekker € 26,-

J. v. Lodensteyn De heerlijkheid van een waar Christelijk leven € 38,-

E. Meiners Christus alles en in allen. De drie delen, inclusief vijf preken.  € 75,-

E. Meiners Verklaring van de Brief aan de Romeinen 4dln.  € 152,-

E. Meiners Oostfriese Catechismus € 78,-

L. Myseras Kabinet van het genadeverbond 5 dln. € 62,-

P. Nahuys  Korte verklaring van het Gebed des Heeren, en preken  € 57,-

F. Rous Hemelse academie € 25,-

B. Smytegelt Des Christens heil en sieraad (beperkt voorradig); 45 preken  € 39,50  ISBN 978-90-79473-03-8

B. Smytegelt De weg der heiligmaking 9 preken € 22,50; ISBN 978-90-79473-04-5

Joh. Teellinck De vruchtbaarmakende Wijnstok Christus 3 deeltjes in één band 672 blz.  € 58,-

 J. du Toict De heilige ontvangenis (adventpreken) € 35,-

C. Tuinman Heidelbergse Catechismus € 100,-

C. Tuinman Keurstoffen uit de profeten 4 dln. € 154,-

C. Tuinman Keurstoffen uit het Boek Job € 148,-

Justus Vermeer  Oefeningen. Uit de oorspronkelijke tekst.  € 70,-

C. Walingius Keur van bijbelstof 35 preken  € 60,-

A. v. Wesel 13 preken, waarvan 9 lijdenspreken € 29,-

A. v. Wesel Luister en sieraad van de Messias  € 67,-

Kleine boekjes