Catalogus

Onderstaande boeken zijn uit voorraad leverbaar.

Alles overgezet in nieuwe druk en huidige spelling, maar niet hertaald. De boeken met ISBN nummer heb ik laten drukken.

Het liefst bestellen per e-mail om vergissingen in adressering te voorkomen.

J. Barueth De predikende en wonderdoende Christus. Preken, 2dln. € 140,- Dit zijn preken, die zeer begrijpelijk zijn, en goed (voor) te lezen.

J. Barueth Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. Meer voor studie € 65,-
Een catechismus die meer bedoeld is voor onderzoek.

J. Barueth Het leven van Stefanus. Preken € 48,- Ook begrijpelijke preken.

J. Beukelman Vervolgstoffen 90 preken  € 44,50: ISBN 978-90-79473-01-4  (in prijs verlaagd)

J. Beukelman De lijdende Immanuël € 72,00

J. Beukelman Feeststoffen € 39,-

J. Beukelman Keurstoffen 127 preken in 4 deeltjes € 160,-

H. Binning Ettelijke gronden van de Christelijke religie € 40,-

D. Bruinings Catechismus € 41,-

Th. À Brakel  Het geestelijke leven  € 47,-

Th. À Brakel  Trappen van het geestelijke leven   € 41,-

G. van Coeverden  Lijdensstoffen  € 69,-

Comrie Verzameling van leerredenen € 35,-; ISBN 978-90-79473-05-2

Costerus De geestelijke mens 62 preken € 81,-

J. Durham Wie heeft onze prediking geloofd? Preken uit Jes. 53:1  € 29,-

J. Durham Christus gekruist € 70,-

I. Fabricius De binding Izaks € 29,-

E. Felke Zegel des verbonds € 38,-

H. de Frein Een strijdende heilige Preken uit Ef. 6:10-18  € 58,-

P .v.d.Hagen  Heidelbergse Catechismus € 64,-

P. v. d. Hagen Verborgenheid der godzaligheid Deel 1 en 2 Feeststoffen (deel 1) en Avondmaal (deel 2),  60 preken  €68,-

P .v. d. Hagen  Verborgenheid der godzaligheid  Deel 3. Lijdensstoffen  42 preken €  58,-

P. v. d. Hagen Ware boetvaardigheid 61 preken  €  69,-

P. v. d. Hagen Verzameling van enige predikaties. 72 preken  € 78,-

P. v. d. Hagen Verklaring van de Brief aan de Filippenzen 125 preken in twee delen  €  126,-

J. Hanappier Bid om de vrede van Jeruzalem. 3 preken en levensschets  € 14,95 ISBN 978-90-79473-02-1

A. Hellenbroek Nuttige mengelstoffen en verklaring van Jeremia 7  € 68,-

A. Hellenbroek Het Hooglied van Salomo € 228,-

A. Hellenbroek Keurstoffen € 228,-

A. Hellenbroek Kruistriomf € 75,-

D. Hollaz Verheerlijking van het Lam en Vier samenspraken €32

J. Hillenius De mens beschouwd in de staat der ellende, der genade en der heerlijkheid € 126,-

F. Hommius en D. Paereus Tafels en toe-eigening van de Heidelbergse Catechismus. (De zg. “kleine lettertjes” uit het originele schatboek van Ravensteyn uit 1664)  € 63,-

A. Lampe Het heilig bruidsieraad € 31,00

J. v. Laren 52 preken € 60,-

I. de Leeuw Leerredenen € 29,-

J. v. Lodensteyn Geestelijke opwekker € 26,-

J. v. Lodensteyn De heerlijkheid van een waar Christelijk leven € 38,-

E. Meiners Christus alles en in allen. De drie delen, inclusief vijf preken.  € 75,-

E. Meiners Verklaring van de Brief aan de Romeinen 4dln.  € 152,-

E. Meiners Oostfriese Catechismus € 78,-

L. Myseras Kabinet van het genadeverbond 5 dln. € 62,-

P. Nahuys  Korte verklaring van het Gebed des Heeren, en preken  € 57,-

F. Rous Hemelse academie € 25,-

B. Smytegelt Des Christens heil en sieraad (beperkt voorradig); 45 preken  € 39,50  ISBN 978-90-79473-03-8

B. Smytegelt De weg der heiligmaking 9 preken € 22,50; ISBN 978-90-79473-04-5

Joh. Teellinck De vruchtbaarmakende Wijnstok Christus 3 deeltjes in één band 672 blz.  € 58,-

 J. du Toict De heilige ontvangenis (adventpreken) € 35,-

C. Tuinman Heidelbergse Catechismus € 100,-

C. Tuinman Keurstoffen uit de profeten 4 dln. € 154,-

C. Tuinman Keurstoffen uit het Boek Job € 148,-

Justus Vermeer  Oefeningen. Uit de oorspronkelijke tekst.  € 70,-

C. Walingius Keur van bijbelstof 35 preken  € 60,-

A. v. Wesel 13 preken, waarvan 9 lijdenspreken € 29,-

A. v. Wesel Luister en sieraad van de Messias  € 67,-

Kleine boekjes