Tuinman C. – Heidelbergse Catechismus

De toevlucht en sterkte van het ware Christendom € 100,-

Verklaring van de Catechismus in 55 preken.

IHOUD DEEL 1

 

EENS CHRISTENS TOEVLUCHT EN STERKTE

ZONDAG 1                                                        

 

DE KENNIS DER ELLENDE UIT DE WET

ZONDAG  2

 

DE OORZAAK VAN DES MENSEN VERDORVENHEID

ZONDAG 3

 

DES ZONDAARS GEESTELIJKE ONMACHT

ZONDAG 4

 

DE NOODZAKELIJKHEID DER VOLDOENING

ZONDAG 5

 

DE MIDDELAAR IN HET HEILIG EVANGELIE GEOPENBAARD

ZONDAG 6

 

HET OPRECHT GELOOF

ZONDAG 7

 

HET LEERSTUK DER GODDELIJKE DRIEËENHEID

ZONDAG 8

 

GOD DE VADER DE ALMACHTIGE SCHEPPER

ZONDAG 9

 

DE LEER VAN DE VOORZIENIGHEID

ZONDAG 10

 

CHRISTUS DE ALGENOEGZAME MIDDELAAR

ZONDAG 11

 

DE SIERNAAM CHRISTUS

ZONDAG 12  EERSTE DEEL

 

DE NIEUWE NAAM VAN CHRISTENEN

ZONDAG 12 TWEEDE DEEL

 

CHRISTUS DE WAARACHTIGE ZONE GODS EN HEERE

ZONDAG 13

 

CHRISTUS DE IMMANUEL

ZONDAG 14

 

DE GEKRUISTE HEILAND

ZONDAG 15

 

DE ZON DER GERECHTIGHEID IN ZIJN ONDERGANG

ZONDAG 16

 

CHRISTUS DE BLINKENDE MORGENSTER

ZONDAG 17

 

CHRISTUS’ HEMELVAART HET NUT DER CHRISTENEN

ZONDAG 18

 

DE HEERE CHRISTUS KONING EN RECHTER OP ZIJN TROON

ZONDAG 19

 

HET GELOOF DER CHRISTENEN IN GOD DEN HEILIGEN GEEST

ZONDAG 20

 

DE KERKE GODS HEERLIJK IN DIT LEVEN

ZONDAG 21

 

DE OPSTANDING DES VLESES HET GELOOF DER CHRISTENEN

ZONDAG 22  EERSTE DEEL

 

 

HET EEUWIGE LEVEN DE VERWACHTING DER CHRISTENEN

ZONDAG 22 TWEEDE DEEL

 

DE VRIJE RECHTVAARDIGMAKING DE TOEREKENING DES GELOOFS

ZONDAG 23

 

DE VRIJE RECHTVAARDIGMAKING VERDEDIGD

ZONDAG 24

 

INHOUD DEEL 2

DE SCEPTER VAN GODS STERKTE GEZONDEN UIT SION

ZONDAG 25 EERSTE DEEL

 

DE VERSTERKING VAN HET ZALIGMAKENDE GELOOF

ZONDAG 25 TWEEDE DEEL

 

DE HEILIGE DOOP HET SACRAMENT VAN INLIJVING

ZONDAG 26

 

DE HEILIGE DOOP GEHEILIGD

ZONDAG 27

 

HET HEILIG AVONDMAAL HET SACRAMENT VAN VOEDING

ZONDAG 28

 

HET HEILIG AVONDMAAL DOOR HET ZWAARD DES GEESTES BESCHERMD

ZONDAG 29

 

DE PAAPSE MIS EEN VERVLOEKTE AFGODERIJ

ZONDAG 30

 

DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN

ZONDAG 31                                                             15

 

DE HEILIGHEID DEN HUIZE DES HEEREN SIERLIJK

ZONDAG 32

DE AARD DER WAARACHTIGE BEKERING EN DER GOEDE WERKEN

ZONDAG 33

 

DE KONINKLIJKE WET IN HAAR INLEIDING EN EERSTE GEBOD

ZONDAG 34

 

DE KONINKLIJKE WET IN HAAR TWEEDE GEBOD

ZONDAG 35

 

DE KONINKLIJKE WET IN HAAR DERDE GEBOD

ZONDAG 36

 

DE HEILIGE EED GEHEILIGD

ZONDAG 37

 

DE KONINKLIJKE WET IN HAAR VIERDE GEBOD

ZONDAG 38

 

DE WET DER ZEDEN IN HAAR VIJFDE GEBOD

ZONDAG 39

 

DE WET DER ZEDEN IN HAAR ZESDE GEBOD

ZONDAG 40

 

DE WET DER ZEDEN IN HAAR ZEVENDE GEBOD

ZONDAG 41

 

DE WET DER ZEDEN IN HAAR ACHTSTE GEBOD

ZONDAG 42

 

DE WET DER ZEDEN IN HAAR NEGENDE GEBOD

ZONDAG 43

DE WET DER ZEDEN IN HAAR TIENDE GEBOD

ZONDAG 44

 

HET HEILIGE REUKWERK DER GEESTELIJKE PRIESTERS

ZONDAG 45

 

DE KINDERLIJKE VRIJMOEDIGHEID IN DE AANSPRAAK DES GEBEDS

ZONDAG 46

 

VERKLARING VAN DE EERSTE BEDE

ZONDAG 47

 

VERKLARING VAN DE TWEEDE BEDE

ZONDAG 48

 

VERKLARING VAN DE DERDE BEDE

ZONDAG 49

 

VERKLARING VAN DE VIERDE BEDE

ZONDAG 50

 

VERKLARING VAN DE VIJFDE BEDE

ZONDAG 51

 

VERKLARING VAN DE ZESDE BEDE

EN HET HEERLIJK SLOT

ZONDAG 52