Hillenius J. De mens beschouwd

De mens beschouwd € 126,-

De mens beschouwd in de staat der ellende, der genade en der heerlijkheid, in twee delen. Een dogmatisch standaardwerk met indringende toepassing.

Inhoud

 

EERSTE DEEL

VAN DES MENSEN ELLENDE

 

HOOFDSTUK 1

Van de zonde in het gemeen, en deszelfs gevolgen.

 

HOOFDSTUK 2

Van de erfzonde

 

HOOFDSTUK 3

Van de onmacht van de mens ten goede

 

HOOFDSTUK 4

Van de vrije wil

 

HOOFDSTUK 5

Van de dadelijke zonden

 

HOOFDSTUK 6

Van de straf der zonde

 

TWEEDE DEEL (eerste stuk)

 

VAN DES MENSEN VERLOSSING OF STAAT DER GENADE

 

HOOFDSTUK  1

Van de voldoening

De noodzakelijkheid der voldoening

De waarheid der voldoening van Christus

De volkomenheid van Christus’ voldoening

Het voorwerp der voldoening

 

HOOFDSTUK 2

Van het verbond der genade

 

HOOFDSTUK 3

Van het geloof

 

HOOFDSTUK 4

Van de bekering

 

TWEEDE DEEL (tweede stuk)

 

VAN DES MENSEN VERLOSSING OF STAAT DER GENADE

 

 

HOOFDSTUK 5

Van de roeping

De uitwendige roeping

De inwendige roeping

 

HOOFDSTUK 6

Van de wedergeboorte

 

HOOFDSTUK 7

Van de rechtvaardigmaking

 

HOOFDSTUK 8

Van de aanneming tot kinderen

 

HOOFDSTUK 9

Van de heiligmaking

 

HOOFDSTUK 10

Van het gebed

 

HOOFDSTUK 11

Van de bewaring of volharding der heiligen

 

DERDE DEEL

 

VAN DE STAAT DER HEERLIJKHEID

 

 

HOOFDSTUK 1

Van de heerlijkmaking in het gemeen, en in het bijzonder ten dage des doods

 

HOOFDSTUK 2

Van de opstanding der doden

 

HOOFDSTUK 3

Van het laatste algemene oordeel

 

HOOFDSTUK 4

Van het eeuwige leven