Bunyan J. – Goede raad aan lijders en lijderessen

GOEDE RAAD

 

AAN

 

LIJDERS EN LIJDERESSEN

 

 

 

 

 

 

Een verhandeling over 1Petrus 4:19

 

Zo dan ook die lijden naar den wil Gods, dat zij hun zielen (Hem) als den getrouwen Schepper bevelen

met weldoen.

 

 

 

 

 

 

door

 

 

  1. BUNYAN

 

GOEDE RAAD AAN LIJDERS EN LIJDERESSEN

Een verhandeling over 1Petrus 4:19

Zo dan ook die lijden naar den wil Gods, dat zij hun zielen (Hem) als den getrouwen Schepper bevelen

met weldoen.

door J. BUNYAN

 

INHOUD

           Voorwoord van de schrijver

 

Opening van de tekst

 

  1. De plicht waartoe belijders geroepen worden: Hun zielen Hem te bevelen met weldoen, met acht gevolgtrekkingen.
  2. Een beschrijving der personen die de bewaring van hun ziel aan de Heere moeten toevertrouwen.
  3. De goede uitwerking van het toevertrouwen der ziel in Gods bewaring.

 

Toepassing