Binning H. – Vernedering des harten

DE VERNEDERING DES HARTEN

voorgesteld in twaalf boetpredikatiën gedaan bij verschillende plechtige gelegenheden

door

Mr. HUGO BINNING

in zijn leven dienaar van het Evangelie te Govan in Schotland

 

 

INHOUD

 

SPREUKEN 27:1       Eerste predikatie

Beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet, wat de dag baren zal.

 

SPREUKEN 27:1       Tweede predikatie

Beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet, wat de dag baren zal.

 

JESAJA 1:10,11

Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom, neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra.

Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? enz.

 

JESAJA 1:16,17a       Eerste predikatie

Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed doen.

 

JESAJA 1:16,17a       Tweede predikatie

Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed doen.

 

 

JESAJA 26:3              Eerste predikatie

Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

 

JESAJA 26:3              Tweede predikatie

Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

 

 

JESAJA 49:20

En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE

 

JESAJA 64:6,7           Eerste predikatie

Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons en Gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden.

 

JESAJA 64:6,7           Tweede predikatie

Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons en Gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden.

 

JESAJA 64:6,7           Derde predikatie

Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons en Gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden.

 

JESAJA 64:6,7           Vierde predikatie

Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons en Gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden.