Hagen P. v.d. – Heidelbergse catechismus

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus € 64,-

Bondige en zakelijke verklaring, waarin opgenomen vier inleidingspredikaties.

INHOUD

  

EERSTE INLEIDINGSPREDIKATIE TOT DE OEFENING VAN DE CATECHISMUS                                       

Tekst: Spr. 22:6

Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken.

 

TWEEDE INLEIDINGSPREDIKATIE TOT DE OEFENING VAN DE CATECHISMUS                         

Tekst: Kol. 1:28

Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en leren­de een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus.

 

DERDE INLEIDINGSPREDIKATIE TOT DE OEFENING VAN DE CATECHISMUS                                         

Tekst: 2Tim.3:15

En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is.

 

VIERDE INLEIDINGSPREDIKATIE TOT DE OEFENING VAN DE CATECHISMUS                                       

Tekst: 1Petr.2:2

En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de re­de­lijke en onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt op­wassen.

 

52 PREDIKATIES OVER DE CATECHISMUS