Bruinings D. – Catechismus

D. Bruinings Catechismus € 41,-

DE GELOOFSROEM DER

VRIJGEKOCHTEN

DOOR HET BLOED VAN

JEZUS CHRISTUS

OF

DE ENIGE TROOSTFONTEIN

GEOPEND VOOR HEILZOEKENDE ZONDAREN

IN EEN VERKLARING OVER DE EERSTE TIEN ZONDAGEN VAN DE HEIDELBERGSE

CATECHISMUS

Verklaard door de eerwaarde en zalige heer

DAVID BRUININGS

Predikant te Amsterdam

Met een voorwoord van de eerwaarde zeer geleerde heer

J. W. FELIX

Predikant te Heeg

INHOUD

EERSTE ZONDAG EN AANSPRAAK Blz. 1

Vraag 1

EERSTE ZONDAG 24
Vraag 2

TWEEDE ZONDAG 49
Vraag 3, 4, 5
DERDE ZONDAG 71
Vraag 6

DERDE ZONDAG 92

Vraag 7

VIERDE ZONDAG 114

Vraag 8 en 9

VIERDE ZONDAG 136

Vraag 10 en 11

VIJFDE ZONDAG 160

Vraag 12-14

ZESDE ZONDAG 184

Vraag 15-17

ZESDE ZONDAG 210

Vraag 18

ZESDE ZONDAG 235

Vraag 19

ZEVENDE ZONDAG 259

Vraag 20

ZEVENDE ZONDAG 286

Vraag 21

ZEVENDE ZONDAG 316

Vraag 22 en 23

ACHTSTE ZONDAG 339

Vraag 24 en 25

NEGENDE ZONDAG 363

Vraag 26

TIENDE ZONDAG 389

Vraag 27 en 28

NAZANG 413