Leeuw I. Leeredenen

19 leerredenen € 29,-

Het geloof in deszelfs aard en vrucht verklaard. En een verklaring van het formulier van het Heilig Avondmaal, zelfbeproeving.

INHOUD

 

EERSTE LEERREDE                                          

OVER HET GELOOF

Volgens de verklaring van de Heidelbergse Catechismus, zondag 7.

 

TWEEDE LEEREDE                                           

Over het geloof, als het enige middel tot RECHTVAARDIGING

ROMEINEN 4:5

 

DERDE LEERREDE                                            

Het verzekerd vertrouwen des GELOOFS

ROMEINEN 4:20,21

 

VIERDE LEERREDE                                          

De grond van het verzekerd GELOOFSVERTROUWEN Gelegen in het getuigenis van het EVANGELIE

ROMEINEN 10:6-9

 

VIJFDE LEERREDE                                           

De voorname inhoud van dat EVANGELIEGETUIGENIS

JOHANNES 6:32b

 

ZESDE LEERREDE                                             

De verkiezing als een zekere en troostvolle leer.

ÉFEZE 1:4a

   

ZEVENDE LEERREDE                                       

Het onveranderlijke van een eeuwige VERKIEZING is geen voedsel tot ZORGELOOSHEID.

ROMEINEN 9:11b

 

ACHTSTE LEERREDE                                       

De eeuwige verkiezing is geen stof tot WANHOOP OF MOEDELOOSHEID

ROMEINEN 9:14-18

 

NEGENDE LEERREDE                                      

De leer der VERKIEZING als een KRACHTIGE AANMOEDIGING tot GODZALIGHEID EN TROOST AANGEDRONGEN.

2PETRUS 1:10a

 

TIENDE LEERREDE                                           

De leer van des mensen ONVERMOGEN tot het GELOOF gestaafd

JOHANNES 6:44a

 

ELFDE LEERREDE                                             

De BEDENKING van de WERELDLING

JOHANNES 6:44a

 

TWAALFDE LEERREDE                                   

De BEDENKING van en HEILBEGERIGE ZONDAAR

JOHANNES 6:44a

 

DERTIENDE LEERREDE                                  

BEDENKING of God de ZONDAARS WEL HOORT.

JOHANNES 9:31a

VEERTIENDE LEERREDE                               

BEDENKING van de GROOTHEID der zonden ontleend, nader overwogen.

1TIMOTHEÜS 1:5a

 

VIJFTIENDE LEERREDE                       

De BEDENKING van de GROOTHEID der ZONDEN.

1TIMOTHEÜS 1:15b, 16.

 

ZESTIENDE LEERREDE                                   

GOD over zijn genade VERHEERLIJKT

1TIMOTHEÜS 1:17

 

ZEVENTIENDE LEERREDE                             

GALATEN 6:16

 

ACHTTIENDE LEERREDE                               

HEBREEËN 11:39,40

 

NEGENTIENDE LEERREDE                            

over de ZELFBEPROEVING tot een VOORBEREIDING voor de HEILIGE MAALTIJD.

1KORINTHE 11:27-29