Watson Th – De hemel door geweld ingenomen

DE HEMEL DOOR GEWELD INGENOMEN

Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.

Matthéüs 11:12

door

THOMAS WATSON

INHOUD

  1. Inleiding tot de tekst
  2. Tekstuitleg

De Christen oefent heilig geweld op zichzelf

Geweld doen door het lezen van het Woord

Geweld doen door het horen van het Woord

Geweld doen in het bidden

Geweld doen door meditatie

Geweld doen door zelfonderzoek

Geweld doen door het heiligen van de dag des Heeren

Geweld doen door heilige gesprekken

De Christen moet geweld doen op de satan

De Christen moet geweld doen op de wereld

De Christen moet geweld doen op de hemel

Wij moeten soms geweld oefenen door te strijden

Vermaningen aan hen die geen geweld oefenen

Onderzoeken of wij geweld oefenen

Bezwaren tegen het oefenen van heilig geweld

Redenen die alle Christenen moeten aansporen om geweld te doen

Redenen om u aan te sporen om geweld te doen

Belemmeringen voor het oefenen van geweld

Hoe wij het oefenen van geweld moeten bevorderen

Slotsom: wat moeten wij doen?