Luther Dr. M. Over de vrijheid van een Christen

OVER DE VRIJHEID VAN EEN CHRISTEN

  Een Christen is in vrijheid heer van alle dingen en    niemands onderdaan

   Een Christen is in dienstbaarheid knecht van alle dingen en ieders onderdaan

Oorspronkelijke titel:

  Von der Freiheit eines Christenmenschen

   Dr. MAARTEN LUTHER